du hoc khanh nguyen

Thị thực nào dành cho doanh nhân (Entrepreneur Resident Visa)

Thị thực nào dành cho doanh nhân (Entrepreneur Resident Visa), tìm hiểu các loại thị thực khác nhau cho phép bạn thực hiện kinh doanh hoặc để sinh sống và đầu tư tại New Zealand.

 1. Nếu bạn muốn kinh doanh:
 • Thị thực cư trú dành cho doanh nhân (Entrepreneur Resident Visa)

Loại thị thực này giành cho bạn khi bạn…

…bạn đang sinh sống tại New Zealand với thị thực này hoặc thị thực khác thuộc loại cho phép bạn kinh doanh tự chủ và bạn muốn được sinh sống tại New Zealand trên danh nghĩa định cư dài lâu. Nếu bạn có được loại thị thực này, bạn sẽ có thể tiếp tục công việc của mình và ở lại New Zealand lâu dài như mong muốn.

Những điều kiện bạn phải đáp ứng

 • Bạn phải tự chủ kinh doanh ít nhất 6 tháng.
 • Nếu bạn đang yêu cầu thị thực sau khoảng thời gian gần 2 năm tự chủ kinh doanh, bạn phải có vốn đầu tư ít nhất NZ$500,000 và 3 nhân công tại New Zealand.

Bạn có thể ở lại New Zealand trong bao lâu với thị thực này?

Vô thời hạn

Với thị thực này, bạn có thể…

 • Tiếp tục làm việc tại New Zealand
 • Sống, làm việc và học tập tại New Zealand
 • Bảo lãnh cả vợ/chồng, con cái dưới 24 tuổi và con cái tự chủ tài chính.

Sau thị thực này bạn có thể được quyền định cư lâu dài tại New Zealand

Ngày bắt đầu và hết hạn

Bạn có thể yêu cầu thị thực sau khi bạn đã tự chủ kinh doanh tại New Zealand khoảng 6 tháng.

 • Thị thực lao động toàn cầu (Global Impact Work Visa)

Loại thị thực này dành cho bạn khi bạn…

…bạn được chọn bởi Edmund Hillary Fellowship cho việc tham gia chương trình học bổng 3 năm với tư cách là nhà đầu tư hoặc khởi nghiệp. Sau 30 tháng, bạn sẽ được định cư tại New Zealand.

Những điều kiện bạn phải đáp ứng

 • Bạn phải được chọn bởi Edmund Hillary Fellowship để tham gia chương trình 3 năm.
 • Bạn phải có NZ$36,000 để hỗ trợ bạn và gia đình trong năm đầu.
 • Bạn phải có trình độ tiếng anh tốt.

Bạn có thể ở lại New Zealand trong bao lâu với thị thực này?

36 tháng

Với thị thực này, bạn có thể…

 • Tham gia chương trình học tập Edmund Hillary Fellowship.
 • Sống, lao động và học tập tại New Zealand trong vòng 3 năm.
 • Bảo lãnh vợ/chồng, con cái dưới 19 tuổi và con cái tự chủ tài chính.

Sau thị thực này bạn có thể được quyền định cư lâu dài tại New Zealand nếu bạn tiếp tục học tập và kết thúc khóa Edmund Hillary Fellowship 30 tháng.

Ngày bắt đầu và hết hạn

New Zealnd sẽ xử lí và thông báo sớm nhất có thể. Hầu như các yêu cầu thị thực trực tuyến sẽ kéo dài trong vòng 25 ngày tuy nhiên có thể kéo dài tùy trường hợp.

 • Thị thực doanh nghiệp lao động (Entrepreneur Work Visa)

Loại thị thực này dành cho bạn khi bạn…

…bạn là doanh nhân đầy kinh nghiệm và bạn muốn làm việc với doanh nghiệp của mình tài New Zealand. Nếu bạn có loại thị thực này, bạn sẽ có thể mua lại hoặc tạo nên doanh nghiệp ở New Zealand, bạn có thể thực hiện điều này mà không cần định cư hay cả từng đến New Zealand.

Những điều kiện bạn phải đáp ứng

 • Bạn phải có được nguồn vốn ít nhất NZ$100,000. Nếu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học hoặc ICT hoặc có tiềm năng xuất khẩu, yêu cầu nany2 là không bắt buộc.
 • Bạn phải đạt ít nhất 120 điểm trong thị thực doanh nghiệp lao động
 • Bạn phải đưa ra được kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp mà bạn muốn mua hay tạo lập ở New Zealand.

Bạn có thể ở lại New Zealand trong bao lâu với thị thực này?

12 tháng trong giai đoạn đầu, sau đó là 24 tháng kể từ khi bạn chứng tỏ được bạn đã tạo lập được doanh nghiệp.

Với thị thực này, bạn có thể…

 • Đến New Zealand để mua hoặc tạo lập doanh nghiệp của bạn.
 • Làm việc trong doanh nghiệp của bạn ở New Zealand trong vòng 3 năm.
 • Bảo lãnh vợ/chồng, con cái dưới 19 tuổi và con cái tự chủ tài chính.

Sau thị thực này bạn có thể được sinh sống tại New Zealand với thị thực cư trú giành cho doanh nhân.

Nếu bạn cần nhiều thời gian hơn để đáp ứng được các yêu cầu cư trú, bạn có thể yêu cầu thị thực doanh nhân lao động. Nếu có được nó, bạn sẽ được phép ở lại New Zealand để làm việc trong vòng 3 năm.

Ngày bắt đầu và hết hạn

Bạn có thể thực hiện yêu cầu thị thực bất kỳ thời điểm nào.ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

error: