Học bổng du học New Zealand

1. Học bổng du học New Zealand chương trình trung học phổ thông

Học bổng cho bạn sang New Zealand học lớp 1 – lớp 13. Học bổng tặng đều mỗi năm nếu thành tích học tập tốt.

2. Học bổng dự bị đại học– Chương trình học dự bị mang nhiều lợi ích

Tối ưu hóa thời gian học tập và tiết kiệm chi phí. Có thể bắt đầu ngay sau khi hoàn thành lớp 11 tại Việt Nam

3. Học bổng du học New Zealand cho chương trình Cao đẳng

HỌC XONG ĐƯỢC Ở LẠI 2 NĂM LÀM VIỆC

4. Học bổng du học New Zealand cho chương trình đại học

HỌC XONG ĐƯỢC Ở LẠI 3 NĂM LÀM VIỆC

5. Học bổng du học New Zealand cho chương trình sau đại học:

ĐẶC BIỆT, HỌC XONG ĐƯỢC Ở LẠI 3 NĂM LÀM VIỆC. VỢ/CHỒNG ĐƯỢC ĐI CÙNG VÀ ĐƯỢC ĐI LÀM HỢP PHÁP, CON CÁI DƯỚI 17 TUỔI ĐƯỢC HỌC MIỄN PHÍ

error: