Dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại Việt Nam

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TẠI NEW ZEALAND: BAO LÂU THÌ CÓ WORKING VISA?

Có nhiều câu hỏi được đặt ra cho những bạn sinh viên quốc tế khi du học tại New Zealand đó là: Sau khi tốt nghiệp tại New Zealand thì bao lâu có working visa?

Đây là câu hỏi cần phải được giải đáp và các bạn cần phải nắm rõ để chuẩn bị cho mình một kế hoạch cũng như lộ trình phù hợp trong tương lai.

  • New Zealand được xếp hạng là quốc gia thứ 2 trên thế giới trong việc dễ dàng cấp thị thực cho sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau khi kết thúc chương trình học tại bất kỳ trường ĐH/CĐ nào.
  • Kể từ tháng 11 năm 2018, New Zealand đã có những thay đổi mới trong chính sách cấp thị thực cho sinh viên quốc tế. Theo đó các bạn sẽ được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp từ 1-3 năm tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm cũng như địa điểm mà bạn đăng ký học.

Thời hạn mà bạn được cấp working visa tùy thuộc vào 2 yếu tố đó là Bằng cấp và Địa điểm bạn theo học, cụ thể như sau:

  • Trường hợp có visa sinh viên vào 8/8/2018, bạn có thể nộp đơn xin làm việc tối đa 3 năm ngay sau khi hoàn thành khóa học
  • Trường hợp nhận được visa sinh viên sau 8/8/2018, thời hạn được cấp working visa lại phụ thuộc vào địa điểm bạn theo học.

 

Bạn có thể nộp đơn xin working visa trong 2 hoặc 3 năm sau khi học tập tại New Zealand nếu học tập tại một các trường ở thành phố khác ngoài Auckland ở New Zealand và có bằng cấp còn thời hạn đến 31/12/ 2021.

Nếu bạn hoàn thành trình độ chuyên môn sau 31/12/2021 thì thời hạn visa sẽ giống như đối với những người đã học tại Auckland.

Nếu bạn hoàn thành 1 hoặc nhiều bằng cấp được chấp nhận ở Cấp độ 4 đến 6 vào trước hoặc đúng ngày 31/12/2021, bạn có thể xin visa làm việc ở New Zealand trong 2 năm.

error: